رفع خطا های لباسشویی بوش

رفع خطای E00 لباسشویی بوش

رفع خطای E00 لباسشویی بوش

این ارور لباسشویی بوش دقیقا به معنای همان پیغام UPDATE EROR بوده و نیاز به نصب مجدد برنامه و یا چک کردن پروگرم ها دارد. این ارور باید توسط تکنسین تعمیر لباسشویی بوش رفع شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.