نمایش 1–12 از 15 نتیجه

صفحه برقی PKF375N14E

رنگ: مشکی تعداد منطقه پخت: ۲ جنس: سرامیکی گارانتی: کاسپین ساخت: اسپانیا | Made in Spain 

صفحه برقی PIA611F18E

  نام و مدل دستگاه صفحه برقی PIA611F18E توضیحات مشخصات فنی رنگ       مشکی تعداد منطقه پخت  ۴ انواع محدوده پخت

صفحه برقی PKF375FB1E

نام و مدل دستگاه صفحه برقی PKF375FB1E توضیحات مشخصات فنی رنگ       مشکی تعداد منطقه پخت  ۲ انواع محدوده پخت –

صفحه برقی PKF675F17E

  نام و مدل دستگاه صفحه برقی PKF675F17E توضیحات مشخصات فنی رنگ       مشکی تعداد منطقه پخت  ۴ انواع محدوده پخت

صفحه برقی PKF375V14E

رنگ: مشکی تعداد منطقه پخت: ۲ جنس: سرامیکی گارانتی:کاسپین ساخت: اسپانیا 

صفحه برقی PKF375V14N

رنگ: مشکی تعداد منطقه پخت: ۲ جنس: سرامیکی گارانتی: کاسپین ساخت: اسپانیا

صفحه برقی PKN645D17

رنگ: مشکی تعداد منطقه پخت: ۴ جنس: سرامیکی گارانتی: کاسپین ساخت: آلمان | Made in Germany 

صفحه برقی PKE611F17E

رنگ: مشکی تعداد منطقه پخت: ۴ جنس: سرامیکی گارانتی: کاسپین

صفحه برقی PIE611B18E

رنگ: مشکی تعداد منطقه پخت: ۴ جنس: سرامیکی گارانتی: کاسپین ساخت: اسپانیا | Made in Spain 

صفحه برقی PKF645B17E

رنگ: مشکی تعداد منطقه پخت: ۴ جنس: سرامیکی گارانتی: کاسپین ساخت: اسپانیا 

صفحه برقی PKV975N24D

رنگ: مشکی تعداد منطقه پخت: ۵ جنس: سرامیکی گارانتی: کاسپین ساخت: اسپانیا | Made in Spain

صفحه برقی PIK975N24E

نام و مدل دستگاه صفحه برقی PIK975N24E توضیحات مشخصات فنی رنگ       مشکی تعداد منطقه پخت  ۵ انواع محدوده پخت ۴